Raadsvergadering december Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 16 december 2022 De aanvangstijd is 10.15 uur.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag van de vergadering van vrijdag 21 oktober
 3. Vaststelling verkenning ‘Hoe wonen werkt
 4. Agenda en positionering SER
  - Brede welvaart
  - Participatie & representatie
  - Nieuwe werkwijze raad 
 5. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.
Belangstellenden kunnen ook via de livestream de beraadslagingen volgen.