Raadsvergadering april Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 12 april in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
    Kabinetsbrief/adviesvoornemens 2019
  3. Verslag 15 februari 2019
  4. Vaststellen Financieel Jaarverslag SER 2018
  5. Advies: Prioriteiten voor een fair Europa: Samen sterker in een onzekere wereld
  6. Advies: Samen werken aan taal: Een advies over laaggeletterdheid
  7. Rondvraag en sluiting

Download agenda (pdf)