Raadsvergadering oktober Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 15 of 22 oktober in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen. Vanwege de coronasituatie is het niet mogelijk plaats te nemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.