Selecteren op psychische gezondheid bij aanstellingskeuringen Congres

Bij werving en selectie zijn werkgevers op zoek naar de beste kandidaat met de juiste kennis en vaardigheden. Dit wordt steeds vaker onderzocht met behulp van selectie-assessments. Werkgevers, HR-medewerkers, psychologen en bedrijfsartsen handelen met de beste intenties, maar sollicitanten voelen zich er niet altijd goed bij.

Mag de werkgever een kandidaat selecteren op psychische gezondheid? De Wet op de medische keuringen geeft hier handvatten voor, maar er blijven onduidelijkheden. Waarover kun je doorvragen bij een sollicitant, en waarover niet? Welke bijzondere functie-eisen kunnen worden gesteld? Hoe kun je psychische belastbaarheid meten? En hoe kunnen risico’s voor werknemers en werkgevers worden beheerst? Wat kan wel en niet?

Over deze dilemma’s organiseerde de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen van de SER deze werkconferentie. De aanwezigen wisselden praktijkervaringen uit rond aanstellingskeuringen en bespraken fictieve casussen. Tijdens de discussies bleek dat bedrijfsartsen, psychologen en HR-medewerkers behoefte hebben om meer van elkaars werk te weten, en om meer met elkaar samen te werken. In het jaarprogramma 2018 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) zal hieraan aandacht worden besteed.

Verslag

Meer informatie

Meer weten over aanstellingskeuringen? Kijk op de themapagina 

Filmpjes fictieve casussen:

Case: Functie eisen

Case: Genezen burn-out

Case: Medicijngebruik