Presentatie voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord Evenement

Op 10 juli presenteerde voorzitter Ed Nijpels samen met de vijf voorzitters van de Klimaattafels het voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord.

Dat akkoord moet in het najaar van 2018 worden gesloten. Met die hoofdlijnen geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2 reductie van 49% te realiseren.

Voorzitter Ed Nijpels presenteerde de voorstellen in samenhang en gaf een toelichting op de stand van zaken. Vervolgens overhandigde hij de voorstellen voor hoofdlijnen aan Minister Wiebes van EZK.

De vijf voorzitters van de sectortafels gaven daarna een verdiepende toelichting per tafel. Kees Vendrik voor Elektriciteit, Manon Janssen voor Industrie, Annemieke Nijhoff voor Mobiliteit, Diederik Samsom voor de Gebouwde omgeving en Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Klimaatakkoord? Kijk op de website klimaatakkoord.nl.