Praktijkbijeenkomst Combinatiebanen Evenement

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is er een groep mensen die meerdere banen tegelijk heeft: combinatiebanen. De SER is bezig met een analyse van de arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden van combinatiebanen.

Om hoeveel mensen gaat het, waarom hebben mensen meerdere banen, en wat ervaren zij als voordelen en nadelen? Om de analyse te toetsen aan de praktijk organiseert de SER op donderdag 11 mei een Praktijkbijeenkomst Combinatiebanen.

Stand van zaken verkenning

Tijdens deze ochtend gaf Louise Gunning als voorzitter van de SER-commissie Combinatiebanen een toelichting op de stand van zaken rond de verkenning die tot dusver is uitgevoerd. Daarna gingen deelnemers in twee ronden met elkaar in gesprek om de analyse te toetsen en te verrijken met praktijkervaringen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over combinatiebanen en arbeidsmarkt? Ga naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.