Bijeenkomst Alliantie Medezeggenschap en Governance Evenement

Tijdens dit congres wordt u meegenomen in de nieuwe regels en gaat u met de andere deelnemers in gesprek.

De relatie met de samenleving en het actief toetsen van besluiten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie vragen meer en meer uw aandacht. Tijdens dit congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) wordt u meegenomen in de nieuwe regels en gaat u met de andere deelnemers in gesprek.

Gedurende de inspirerende middag delen Kim Putters -directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau- en Camiel Selker -medeoprichter en partner van Focus Orange en co-auteur van het boek “Bovenbazen”- hun kennis en observaties met ons.

U wordt actief betrokken bij het gesprek door de rondetafelgesprekken over de relatie tussen organisatie, maatschappij (sociaal contract) en topbeloning. Vervolgens kiest u uit een van de drie workshops:

  • Workshop 1: Het sociaal contract: bouwstenen voor een duurzame inclusieve arbeidsmarkt. Door Basis en Beleid Organisatieadviseurs en Blikverruimers
  • Workshop 2: Topbeloning op de agenda van RvC/RvT en OR. Door SBI Formaat, NCD, WissemaGroup en De Voort Advocaten
  • Workshop 3: De driehoek draait: delen van mooie voorbeelden en ervaringen. Door Tineke de Rijk, voordrachtscommissaris, en Tonny Groen, coördinator Driehoek 3D- Trofee

Meer informatie

Wilt u meer weten over or en medezeggenschap? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.