Nederland Waterstofland - De onmisbare bouwsteen voor het Klimaatakkoord Congres

VNO-NCW, Netbeheer Nederland en TKI Nieuw Gas organiseerden een gezamenlijke conferentie over de rol die groene waterstof in de energietransitie kan spelen.

RVragen die onder andere aan bod komen kwamen: Wat is de potentie van groene waterstof? Welke mogelijkheden zijn er voor groene waterstof in Nederland? Hoe kan groene waterstof een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord? Wat is nodig om die kansen te realiseren?

Geen enkel bedrijf, organisatie of overheidsinstantie kan de toepassing van waterstof in zijn eentje realiseren. Het doel is dat we gezamenlijk na de conferentie stappen vooruit kunnen zetten.

Met groene waterstof geven we de toepassing van duurzame energie een enorme impuls en leveren we een flinke bijdrage aan het Klimaatakkoord. Nederland heeft – met zijn innovatiekracht én zijn bestaande gasnetten – een perfecte uitgangspositie om uit te groeien tot de internationale waterstof-hub.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Klimaatakkoord? Ga naar de themapagina of kijk op de website klimaatakkoord.nl.