Bijeenkomst: Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal Evenement

Op donderdag 21 februari 2019 organiseert de Sociaal-Economische Raad (SER) de bijeenkomst ‘Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal’. Tijdens deze bijeenkomst gaan betrokken beleidsmedewerkers en programmamanagers van provincies, Economic Boards en provinciale SER’en in gesprek over hoe zij hun rol optimaal kunnen spelen.
Datum   :  donderdag 21 februari 2019
Locatie  :  SER-gebouw, Den Haag
Programma  : 10.00 - 13.00 uur
Registratie  : Gesloten

In veel regio’s van Nederland wordt hard gewerkt aan Leven Lang Ontwikkelen. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties creëren randvoorwaarden zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Werkenden doen aan scholing of leren informeel om mee te kunnen (blijven) doen op de arbeidsmarkt. Op regionaal niveau wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s. Maar er ligt nog steeds een grote opgave. Hoe brengen we bijvoorbeeld mensen naar sectoren waar meer werk is? En wat is er nodig om iedereen te betrekken, ook mensen die nu nog niet werken?

In oktober 2016 organiseerde de SER een inspiratiesessie over de aansluiting tussen regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt. In 2017 verscheen het SER-advies Regionaal samenwerken: leren van praktijken, waarmee de SER de samenwerking in de regio verder brengt. De bijeenkomst op 21 februari heeft als doel om deelnemers te inspireren en doen netwerken, en succesfactoren en knelpunten voor Leven Lang Ontwikkelen in de regio op te halen.

De bijeenkomst is op uitnodiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van Leven Lang Ontwikkelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.