Bijeenkomst Kindvoorzieningen in Nederland Evenement

Recente ontwikkelingen in de kindvoorzieningen voor het jonge kind.

De SER heeft in het advies Gelijk goed van start aanbevelingen gedaan over goede voorzieningen voor jonge kinderen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. De SER organiseerde op 20 februari 2018 een bijeenkomst om ervaringen vanuit het veld op te halen en met elkaar van gedachten te wisselen over recente ontwikkelingen. Hoe staat het met het stelsel van kindvoorzieningen? Wat zijn de ontwikkelingen en ervaringen?

Sprekers waren:

  • Martin Flier, directeur Arbeidsverhoudingen, SZW
    De heer Flier gaf toelichting op de voorstellen uit het Regeerakkoord.
  • Ton Schroor, wethouder Groningen
    De heer Schroor hield een inleiding over de beleidsinzet van de gemeente Groningen onder de titel Voor alle jonge kinderen gelijke kansen.
  • Jeroen Kreijkamp, wethouder Utrecht
    De heer Kreijkamp gaf namens de VNG een toelichting op het peutermodel, zoals die is bepleit in een gezamenlijke brief van VNG, PO-Raad, BMK, BK, SWN en BOinK aan minister Slob en aan de Tweede Kamercommissies voor OCW en SZW.
  • Milka Barends en Max van de Pol, directeuren kwaliteit en personeel PIT kinderopvang & onderwijs. Pit is voorloper op het gebied van de integratie van kinderopvang en onderwijs in Zwijndrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het thema combinatie werk en privé? Ga dan naar de themapagina. De SER organiseert ieder jaar verschillende congressen. In de kalender vindt u een overzicht van de komende SER-evenementen.