Gelijk goed van start – Bijeenkomst kindvoorzieningen Evenement

Investeren in voorzieningen voor jonge kinderen loont. Kinderopvang is niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, het levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. Hierover adviseerde de SER in januari in het advies ‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’.

Tijdens deze bijeenkomst lichtte de SER het advies 'Gelijk goed van start' toe en werden de aanbevelingen uit het advies doorgenomen. Hoe kunnen we de aanbevelingen in de praktijk nader vormgeven, welke knelpunten zijn er en hoe kunnen we hiervoor oplossingen aandragen? Een vertegenwoordiger van de OESO gaf zijn visie op het Nederlandse stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.

De SER pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Daartoe formuleert de raad in het advies 'Gelijk goed van start' een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de middellange termijn) en de korte termijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over kinderopvang en arbeidsmarkt? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.