SER gastheer van Industrie- en energietop Evenement

Op vrijdag 26 maart is de SER gastheer van de industrie- en energietop. Op deze top doen de industrie en netwerkbedrijven een aanbod aan Nederland hoe deze belangrijke bedrijfstak kan verduurzamen en welke kansen dit Nederland biedt.

Industie- en Energietop

Beslissers uit industrie, netwerkbedrijven, wetenschap en sociale partners willen aan de (in)formateurs voor het nieuwe kabinet duidelijk maken waar de kansen voor de industrie liggen om klimaatneutraal en circulair te worden. Via samenwerking en met tijdige investeringen wil de industrie tegelijk verduurzamen en het verdienvermogen van Nederland vergroten. Gert-Jan Buitendijk, de secretaris generaal van Algemene zaken neemt het aanbod in ontvangst.

De top is in de geest van het eerdere SER-advies Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers. Het is een initiatief van VEMW, Netbeheer Nederland en het uitvoeringsoverleg industrie van het Klimaatakkoord en ondersteund door de SER.

Belangstellenden kunnen de top online volgen. Hier vindt u meer informatie.