Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en de Sustainable Development Goals (SDG’s) Evenement

Op donderdag 7 maart organiseert de Sociaal-Economische Raad (SER) een bijeenkomst waarbij deelnemers kunnen meedenken over de invulling van de adviesaanvraag ‘Ontwikkeling door duurzaam ondernemen, rol SDG’s en IMVO’.

Daarnaast gaan de deelnemers met andere stakeholders in gesprek over praktijkervaringen, kansen of uitdagingen over het inzetten van internationaal maatschappelijk ondernemen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Datum   :  donderdag 7 maart 2019
Locatie  :  SER-gebouw, Den Haag
Programma  : 14.00 - 17.00 uur
Registratie  : Besloten

Hoe kunnen bedrijven, zowel grootbedrijf als MKB, door internationaal verantwoord te ondernemen, effectief bijdragen aan de SDG’s en aan mondiale duurzame ontwikkeling? Hoe kunnen IMVO en de SDG’s elkaar versterken? En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat is daarbij de rol van het Rijk, andere overheden, vakbonden, het maatschappelijk middenveld en bedrijven zelf?

Minister Kaag vroeg de SER om een advies over de samenhang tussen IMVO en de SDG’s, en aanbevelingen voor het versterken van de synergie tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Bij het voorbereiden van het advies wil de SER Commissie IMVO een brede groep stakeholders betrekken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Programma

Wij bespreken onze voorlopige visie op de samenhang tussen IMVO en de SDG’s, alsook dilemma’s en voorwaarden voor succes, en wat en wie nodig is om impact te bereiken. De uitkomsten van deze bijeenkomst neemt de Commissie mee bij het ontwikkelen van het advies. In het najaar zal het advies worden aangeboden aan minister Kaag.

De bijeenkomst is besloten. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de afdeling Communicatie.

Adviesaanvraag 'Ontwikkeling door duurzaam ondernemen, rol SDG's en IMVO' (PDF 171 kB)

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.