Verkennende Dialoogbijeenkomst Flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties Evenement

In het najaar van 2015 kondigde het kabinet aan dat het de SER om advies wilde vragen over flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties, ook wel interne flexibiliteit genoemd. De SER organiseerde daarom in samenwerking met het ministerie van SZW een verkennende dialoogbijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd gezocht naar antwoorden op vragen als:

  • Wat verstaan we onder interne flexibiliteit?
  • Hoe wordt interne flexibiliteit binnen bedrijven georganiseerd?
  • Is er verschil tussen sectoren of tussen grote en kleine bedrijven?
  • Wat zijn de kansen van interne flexibiliteit voor werkgevers en werkenden en wat zijn de belemmeringen?
  • Waarom komt interne flexibiliteit in sommige bedrijven wel van de grond en in andere niet?
  • Kan interne flexibiliteit bijdragen aan een goede balans tussen wendbaarheid en werk- en inkomenszekerheid?

In klein verband werd dieper ingegaan op deze vragen en thema’s aan de hand van voorbeelden van TNO. De opbrengsten zijn gebruikt voor de adviesaanvraag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties en arbeidsmarkt? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.