Brede dialoogbijeenkomst pensioenverkenning Evenement

Als het aan u ligt, is er dan over 5 jaar nog een pensioenstelsel zoals nu? Wat moeten we veranderen en wat kunnen we behouden? Wilt u graag inzicht in uw persoonlijke pensioenpotje? Mogen tekorten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties? Moeten we de risico’s delen?

De SER adviseert het kabinet over het pensioenstelsel en heeft een verkenning uitgebracht over persoonlijk pensioenvermogen waarbij collectief risico’s worden gedeeld. De SER noemt dit een interessante optie en wil daarover breed een dialoog aangaan. op 13 oktober organiseerde de SER daarom een Brede dialoogsessie voor iedereen die wilde meedenken over de toekomst van het pensioenstelsel.

De uitkomsten van de bijeenkomst zijn verwerkt in een brief van bevindingen die aan het kabinet is gestuurd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over penisoenen? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.