Dialoogbijeenkomst SER en Zorgpact: Hoe lerend werkt de zorg? Evenement

In onzekere tijden waarin veranderingen in werk en samenleving snel gaan, is het harde noodzaak om te blijven leren, en dat moet worden gefaciliteerd door vele samenwerkingsverbanden. Op 1 februari kwamen diverse partijen van binnen en buiten de zorg samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over het thema Leven Lang Leren en Ontwikkelen.

Zorgpact-aanjager Doekle Terpstra schetste de lange zoektocht naar mogelijkheden om informeel, dus buiten de schoolbanken en op de werkplek, van elkaar te leren. De noodzaak van een leven lang leren wordt gezien en er wordt al heel lang over gesproken, maar de grote stap voorwaarts is nog niet geweest, aldus Terpstra.

Zelf de regie nemen

Uit de presentaties bleek dat er heel veel goede ideeën zijn en dat er veel wegen naar het doel bestaan. Bijvoorbeeld door zelf de regie te nemen. Dat betekent niet ‘het allemaal zelf moeten uitzoeken’ maar het ontwikkelen van die competenties die een zorgprofessional echt nodig heeft. En dan ook op een manier die aanspreekt: in een netwerk, en samen met andere professionals. In de gesprekken aan de tafels vertelden deelnemers elkaar over eigen ervaringen met opleidingen, goed werkgeverschap en échte interesse in de mensen die het werk uitvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het thema zorg en een leven lang leren en ontwikkelen? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.