Diagnostic workshop: verdieping van belangrijkste uitdagingen op skills gebied in Nederland Evenement

Op donderdag 12 mei organiseerde de OESO samen met de rijksoverheid en de SER een tweede bijeenkomst in het kader van de nationale skills strategie. Tijdens deze tweede ‘diagnostic workshop’ werden persona’s gebruikt om verdieping te geven aan de uitdagingen die uit de eerste workshop (21-3-2016) zijn voortgekomen.

In een dynamische economie en arbeidsmarkt worden skills steeds belangrijker. Daarom zijn het kabinet en de SER gezamenlijk gestart met het ontwikkelen van een nationale skills-strategie. Tijdens deze bijeenkomst brachten we samen met de deelnemers de kansen en uitdagingen voor Nederland op het gebied van skills beter in kaart.

De OECD ondersteunde dit proces met het ‘skills strategy framework’ dat eerder is toegepast in zes andere landen, waaronder Noorwegen en Oostenrijk. De skills strategie moet duidelijk maken waar de grote uitdagingen voor Nederland liggen en welke bouwstenen nodig zijn voor een langetermijn skills-agenda. Deze skills-agenda is gericht op het versterken van de kwaliteit en inzet van menselijk kapitaal en dient bij te dragen aan Nederland als een lerende, responsieve en inclusieve samenleving.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Nationale Skills Strategie en arbeidsmarkt? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.