Cultuur van samenwerking, samenwerking als cultuur Congres

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) organiseerde op 14 december 2016 voor de tweede keer een nationaal congres dat in het teken stond van het thema ‘Duurzame maatschappelijke waardecreatie tussen bestuurder, OR en toezichthouder.

KalenderDe nieuwe Governance code zet onderwerpen als lange termijn waardecreatie en cultuur in organisaties hoog op de agenda. Hoe kunnen deze brede begrippen worden omgezet in tastbare actiepunten voor toezichthouders, bestuurders en medezeggenschapsorganen.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Sietze Hepkema (lid Monitoring Commissie Corporate Governance Code) meer over de nieuwe code. Arjan Schakenbos (voorzitter Raad van Bestuur Vestia) belichtte de positie van het bestuur in de driehoek. Vervolgens waren er vijf workshops.

Meer informatie

Wilt u meer weten over OR en Medezeggenschap? Ga naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, Nationaal Register, NCD, SBI formaat, Sociaal-Economische Raad, St. À Propos, VCP, WissemaGroup.