Ondertekening IMVO Convenant Sierteeltsector Evenement

In de afgelopen periode zijn door een brede coalitie afspraken gemaakt voor meer maatschappelijk verantwoorde productie in de sierteeltsector. De besprekingen, gefaciliteerd door de SER, hebben geleid tot het IMVO Convenant Sierteeltsector. De feestelijke ondertekening van het convenant vindt plaats op 2 juli.
Datum   :  Dinsdag 2 juli 2019
Locatie  :  World Horti Center in Naaldwijk
Programma  : 16.30 - 18.45 uur
Registratie  : Besloten

Programma

Het programma bestaat uit de feestelijke ondertekening van het convenant en een plenair gedeelte met paneldiscussie.

Voor wie?

De bijeenkomst is gericht op ondertekenaars, steunbetuigers en betrokken partijen uit de sierteeltsector. Het is een besloten bijeenkomst.

Meer informatie

Het IMVO Convenant Sierteeltsector maakt deel uit van een grootschalig programma voor de ontwikkeling van IMVO convenanten in een groot aantal sectoren. Voor informatie bekijk de website.