Ondertekening IMVB-convenant Pensioenfondsen Evenement

In de afgelopen periode is door pensioenfondsen en Pensioenfederatie, de overheid, vakbonden en ngo’s gewerkt aan afspraken voor verantwoord beleggen door pensioenfondsen.

Deze besprekingen bij de SER hebben geleid tot het ‘Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen' (hierna te noemen ‘IMVB-convenant Pensioenfondsen’).

Datum  : Donderdag 20 december 2018
Locatie : Nieuwspoort Den Haag
Inlooplunch  : Vanaf 12.00 uur
Programma : 13.00 - 14.00 uur

Ondertekening Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

Op donderdag 20 december a.s. wordt het convenant kort toegelicht en ondertekend door de partijen; pensioenfondsen en Pensioenfederatie, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Financiën en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ngo’s Amnesty International Nederland, Stichting Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Save the Children, PAX, World Animal Protection en vakbonden FNV, CNV en VCP.

De bijeenkomst vindt plaats in Nieuwspoort te Den Haag en begint om 13.00 uur. De inloop start om 12.00 uur met een lunch. De inloop is tevens het moment waarbij de partijen de officiële documenten ondertekenen.

Afgesproken is dat voorafgaand aan de ondertekening aan media of andere derden geen inhoudelijke informatie wordt verstrekt met betrekking tot het convenant.

Voor meer informatie kunt u mailen naar communicatie@ser.nl.