Ondertekeningbijeenkomst Convenant Duurzame Kleding en Textiel Evenement

In maart 2016 werd overeenstemming bereikt over de inhoud van het convenant Duurzame Kleding en Textiel.

In het convenant hebben de kleding- en textielsector, de overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden, gefaciliteerd door de SER, afspraken gemaakt over hoe zij samen de internationale textielketen eerlijker, duurzamer, milieuvriendelijker, diervriendelijker en veiliger kunnen maken. Op 4 juli 2016 was de officiële ondertekening.

Meer informatie

Meer weten over het IMVO-convenant Duurzame kleding en Textiel? Kijk op de themapagina, ga naar de website www.imvoconvenanten.nl of kijk op de evenementenagenda voor een actueel overzicht van de bijeenkomsten voor dit thema.

Please accept marketing-cookies to watch this video.