De rol van Jongeren in Groen Herstel

Op het webinar van het Klimaatplatform op 3 juli gaan jongeren in gesprek met de partijen die het Klimaatakkoord ondertekenden over hun ambities en idealen. Het webinar is mede bedoeld als vervolg op het webinar van 8 mei over Groen Herstel.

In het kader van Groen Herstel na de coronacrisis--en ook al daarvoor met het oog op 2030--zijn jongerenorganisaties druk bezig met de vraag hoe jongerenparticipatie in klimaatbeleid vorm kan krijgen, op een positieve en innovatieve manier. Tijdens dit laatste webinar voor de zomer krijgen jongeren het woord. Zij zullen hun ambities en ideeën bediscussiëren aan de hand van reacties van experts en vragen vanuit het publiek. In aanvulling op eerder besproken onderwerpen bij Groen Herstel, krijgen de thema’s mobiliteit en voedselzekerheid nu extra aandacht.

Het debat kan de haalbaarheid en effectiviteit van de aanpak van jongerenorganisaties verscherpen. Daarmee hebben zij ook de mogelijkheid te laten zien welke meerwaarde jongerenparticipatie heeft in de uitvoering van het klimaatakkoord.

Het webinar is bedoeld voor iedereen die het Klimaatakkoord heeft ondertekend en ook voor partijen die op een andere manier betrokken zijn bij de uitvoering. Zoals ook bij vorige webinars zullen alle bezoekers actief worden betrokken bij de discussie. Zij kunnen reageren en vragen stellen via de mentimeter (Menti.com).

De inschrijving voor deelname is nu open. Na inschrijving krijgen deelnemers daags voor het webinar per e-mail een link naar de stream en een code voor de mentimeter.


De inschrijving is gesloten.