Zorg voor werk! Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening Congres

Eén op de drie Nederlanders krijgt een chronische aandoening. Te vaak leidt een chronische aandoening tot uitval op het werk.

Blijven werken is voor veel mensen met een chronische aandoening belangrijk om mee te blijven doen in de samenleving. Daarvoor is veel overleg en aanpassing nodig, zowel van de werkende als van de werkgever, artsen en andere zorgverleners.

Op donderdag 11 april 2019 organiseren Fit for Work en SER hierover een inspiratie-conferentie bij de SER in Den Haag.

Voorbeelden van initiatieven en samenwerking uit binnen- en buitenland geven inspiratie om werk voor mensen met een chronische aandoening blijvend mogelijk te maken. Samen maken we ons sterk om werkbehoud bij een chronische aandoening te bevorderen. Minister Bruno Bruins (VWS) en staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) zijn genodigd. EU-commissaris Marianne Thyssen heeft toegezegd een videoboodschap te verzorgen. De conferentie wordt georganiseerd in samenspraak met de ministeries van VWS en SZW.

Voor wie?

Politici, overheid, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, werkgevers(organisaties), werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties en arboprofessionals.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.