Bijeenkomst voor CO2-reductie in voedsel en natuur Evenement

Hoe verminder je CO2 bij alles wat met voedsel en natuur te maken heeft? Daarvoor wil de sectortafel Landbouw en landgebruik graag ideeën, analyses en oplossingen ophalen uit de samenleving. Op 25 mei 2018 kreeg iedereen de mogelijkheid een bijdrage te leveren.

Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op de opgaven die aan de sectortafel Landbouw en landgebruik vanuit het regeerakkoord centraal staan: glastuinbouw, veehouderij en ‘slimmer' landgebruik. Het gaat ook over de thema’s klimaatvriendelijke voedselconsumptie en (meer) koolstofvastlegging in bodems.

Landbouw en landgebruik bepalen voor een groot deel hoe Nederland eruitziet, via cultuurlandschappen en natuur. Tegelijkertijd bepaalt de landbouw wat u eet. Een klimaatakkoord kan hier invloed op hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Klimaatakkoord? Ga naar de themapagina of kijk op de website klimaatakkoord.nl.