Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector Evenement

Onder de titel ‘Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen’ organiseerden de SER en de Raad voor Cultuur op 19 april een bijeenkomst met als doel bouwstenen te verzamelen voor een langetermijnvisie op arbeidsmarkt en inkomen in de culturele sector.

De aanleiding voor de bijeenkomst is de ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ die de SER en de Raad voor Cultuur eerder dit jaar publiceerden. Hieruit blijkt onder meer dat werknemers en zelfstandigen in de gehele sector vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie hebben. De verkenning geeft aanleiding om verder te denken over oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de langere termijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de arbeidsmarkt in de culturele sector? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.