AMG Online Jaarcongres 23 november Online bijeenkomst

Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs? Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie?

Op 23 november houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) zijn jaarcongres bij de SER. Het congresthema 2021: Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs? Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie? Het congres is online te volgen.

Aanmelden voor online congres

De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (rvC/rvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking in de governance driehoek is de schakel tussen lange en korte termijn, tussen visie en concrete uitvoering, tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad.

Programma en sprekers

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, opent het congres. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de monitoringscommissie Corporate Governance Code, belicht vanuit verschillende gezichtspunten hoe toenemende eisen op het gebied van duurzaamheid dringend aandacht vragen van bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad. Aukje Kuypers, algemeen directeur van Kuijpers en Zakenvrouw van het jaar 2018, Cathy van Beek, eigenaar Leading Sustainable Health Care en voormalig CMO UMC Radboud, en Coenraad Krijger, director van IUCN NL, vertellen hoe zij tegen duurzaamheid in de organisatie aankijken.

Bekendmaking winnaar Driehoek 3D Trofee

Tijdens het congres maakt de jury van de Driehoek 3D Trofee de winnaar bekend van deze prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (centrale) ondernemingsraad, raad van Commissarissen/raad van Toezicht en directie/raad van Bestuur. De genomineerden zijn ANWB, Royal HaskoningDHV en Thales Nederland.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, Nationaal Register, NCD, SER, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten en Mediators en WissemaGroup