Actie-agenda in de zorg met Leven lang ontwikkelen Evenement

“Zorgpact houdt binnenkort op, maar de beweging gaat door” zei Zorgpact-aanjager Doekle Terpstra aan het eind van de SER-Zorgpact bijeenkomst op 21 november. Een zaal vol professionals uit de zorg, het onderwijs en overheid, minister De Jonge en SER-voorzitter Mariëtte Hamer deelden zijn enthousiasme. “U bent de ambassadeurs van Leven lang ontwikkelen, u geeft Zorgpact vleugels”.

Mariëtte Hamer had eerder op de ochtend de maatschappelijke uitdagingen geschetst: technologische innovaties, meer regionale verantwoordelijkheid, en vergrijzing. Het werkveld van zorg en welzijn verandert snel. Om daarin mee te kunnen gaan is het nodig dat zorgprofessionals zich hun hele werkzame leven blijven ontwikkelen. In deze werksessie werd onderzocht hoe daarin van plannen naar acties te komen.

Actie-agenda

Na inspirerende voorbeelden en intensieve gesprekken in kleine groepen werden individuele en gezamenlijke actiepunten geformuleerd. Die geven richting en vormen een centrale actie-agenda voor de komende tijd. Doekle Terpstra, Mariëtte Hamer en minister Hugo de Jonge deden mee met de gesprekken en reageerden op de centraal benoemde punten. Een greep daaruit:

  • Hoe waarderen we informeel leren en hoe maken we dat concreet?
  • Zet in op faciliteren in plaats van regelen
  • Hoe komen we tot een doorlopende leerlijn voor volwassenen?
  • Werk beter samen met gemeenten en partijen als het UWV

Grote beweging

De aanpak van het Zorgpact gaat door in de actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen van de SER, via het koppelen van netwerken, kennisuitwisseling, praktijkbijeenkomsten, het ophalen van goede voorbeelden en landelijke issues. “Door veel kleine stapjes te zetten maken we samen een grote beweging” zei Mariëtte Hamer. ”In veel sectoren zijn mensen nodig, met Leven lang ontwikkelen kunnen we ervoor zorgen dat mensen op die plek komen waar ze optimaal tot hun recht komen”.
Op 3 december is de afsluitende bijeenkomst van Zorgpact.