Congres SER-werk voor medezeggenschap Congres

Veel SER-adviezen zijn ook voor ondernemingsraden relevant. Daarom organiseerde de SER dit symposium voor OR-leden en bestuurderds. Tijdens het congres werd de link gelegd tussen enkele SER-adviezen en de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap. Daarnaast werd ingegaan op de taak van de SER bij het bevorderen van medezeggenschap.

Leven lang leren

Tijdens dit congres werden twee recente adviezen besproken: over robotisering en over leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan.

Robotisering werd besproken door SER-kroonlid Romke van der Veen. Hij signaleerde dat door de technologische ontwikkelingen het middensegment in de arbeidsmarkt aan het verdwijnen is en dat tegelijkertijd de concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt toeneemt. Maar technologisering zorgt ook voor nieuwe werkgelegenheid. Hij adviseerde OR'en zich proactief op te stellen.

Tool voor OR’en

De SER is bezig een tool te ontwikkelen die OR'en kan helpen bij het bepalen van zijn rol bij technologische ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het moment waarop en hoe een OR in actie kan komen. De SER wil graag weten waar OR 'en in dit kader behoefte aan hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over OR en Medezeggenschap? Ga naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.