Raadsvergadering september Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 20 september in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.
De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag van vrijdag 30 augustus 2019
  4. Actualiteiten
  5. Ter vaststelling: advies ‘Diversiteit aan de top
  6. Ontwerpbegroting SER 2020
  7. Rondvraag en sluiting

Download agenda