Raadsvergadering februari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 15 februari in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.
De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen.
 1. Opening
 2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (R/2899)
 3. Bemiddelaar vrijstellingsbesluit Wet Bpf (R/2900)
 4. Actualiteiten
 5. "Transities en de arbeidsmarkt": verkennende discussie over grote lijnen van ontwikkelingen en samenhangen tussen vraagstukken. Met o.a.:
  - Presentatie ILO centennial rapport “Work for a brighter future” door Catelene Passchier, vice-voorzitter ILO (en SER-raadslid namens FNV);
  - Aftrap over ‘Platformwerken’ door Sieto de Leeuw (raadslid namens VNO-NCW en voorzitter ABU)
  - Toelichting op SER-actieagenda Leven Lang Ontwikkelen
 6. Rondvraag en sluiting.

Download de agenda in PDF.