Raadsvergadering januari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 18 januari in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag van de 718e (492e openbare) vergadering d.d. 21 september jl. (R/2895)
 3. Dialoog over de “Stand van het land”
  - Inleiding door Herman Tjeenk Willink over zijn analyse ‘Groter denken, kleiner doen’ [boekje wordt per post toegestuurd].
  - Zie ook (R/2897) met 2 interviews Herman Tjeenk Willink en enkele artikelen met aanvullende beschouwingen.
  - Korte presentatie SER-Jongerenplatform over lopende verkenning “Ontplooiingskansen Jongeren
  - Dialoog aan tafels
 4. Rondvraag en sluiting

Download de agenda in PDF formaat