OR klaar voor de toekomst!? Congres

De SER organiseerde op 5 oktober, een congres over medezeggenschap met het centrale thema ‘OR: klaar voor de toekomst?!' OR-leden, OR-opleiders, sociale partners, bestuurders, beleidsmakers en wetenschappers kwamen bijeen om van gedachten te wisselen over onder andere: OR en scholing, de impact van digitalisering op de organisatiestructuur van de onderneming en de rol van medezeggenschap bij strategie en disruptieve ontwikkelingen.

Klaar zijn voor de toekomst vereist dat je een leven lang leert. Dat geldt uiteraard ook voor OR-leden. Tijdens het congres werden de uitkomsten van een onderzoek naar scholing van OR-leden gepresenteerd door onderzoeker Harry van den Tillaart van ITS Radboud Universiteit Nijmegen.

De SER had opdracht gegeven te onderzoeken of de wijziging van de WOR in 2013 van invloed is geweest op de vraag naar scholing. Dat blijkt nauwelijks het geval te zijn. Wel blijkt dat driekwart van de OR’en niet al zijn scholingsrechten benut. Belangrijkste redenen zijn: OR’en hebben in bepaalde perioden minder behoefte aan scholing. Door werkdruk in het reguliere werk vinden OR-leden het moeilijk om naast OR-werk ook nog scholing te volgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over or en medezeggenschap? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.