NPBO-bijeenkomst Zwolle Evenement

Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseerde de vijf bijeenkomsten in het land om de inbreng van burgers bij het Klimaatakkoord te vergroten. De bijeenkomsten waren vooral bedoeld voor mensen die lokaal al actief met de energietransitie bezig zijn.
Het NPBO wil nagaan wat burgerorganisaties nodig hebben om met de energietransitie aan de slag te gaan. De uitkomsten leggen ze voor aan de sectortafels. Ook houdt het NPBO in de gaten wat er van hun inbreng in het uiteindelijke Klimaatakkoord terecht komt.

Het NPBO organiseert de bijeenkomsten samen met Hier Klimaatbureau en Buurkracht. Dat zijn twee andere organisaties die burgerinitiatieven op gebied van energietransitie ondersteunen en stimuleren.

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord - Burgerparticipatie
Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven de ‘v

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Klimaatakkoord? Kijk op de website klimaatakkoord.nl.
Of download het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Burgerparticipatie.