NPBO-bijeenkomst Amsterdam Evenement

Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseerde de vijf bijeenkomsten in het land om de inbreng van burgers bij het Klimaatakkoord te vergroten. De bijeenkomsten waren vooral bedoeld voor mensen die lokaal al actief met de energietransitie bezig zijn.

Het NPBO wil nagaan wat burgerorganisaties nodig hebben om met de energietransitie aan de slag te gaan. De uitkomsten leggen ze voor aan de sectortafels. Ook houdt het NPBO in de gaten wat er van hun inbreng in het uiteindelijke Klimaatakkoord terecht komt.

Het NPBO organiseert de bijeenkomsten samen met Hier Klimaatbureau en Buurkracht. Dat zijn twee andere organisaties die burgerinitiatieven op gebied van energietransitie ondersteunen en stimuleren.

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord - Burgerparticipatie

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven de ‘voorstellen voor hoofdlijnen’. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. In het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord is ook een hoofdstuk burgerparticipatie opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Klimaatakkoord? Ga naar de themapagina of kijk op de website klimaatakkoord.nl.
Of download Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Burgerparticipatie.