Ontwikkeling Telt! Festival Online bijeenkomst

Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER, ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt Festival! Het congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Het festival bestaat dit jaar uit een online bijeenkomst op 22 september en een fysieke bijeenkomst op 13 oktober in Den Haag.

Voor wie

Op beide dagen staan deze drie thema’s centraal: ‘iedereen doet mee’, ‘samenwerken in een netwerk’ en de ‘veranderende arbeidsmarkt en samenleving’. Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een doorlopende leerlijn waarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen, maar ook digitale vaardigheden een plek krijgen? Hoe kunnen we integraal samenwerken, elkaar versterken en het individu echt centraal stellen? En hoe stimuleren we mensen om meer eigen regie te nemen en zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Deze en nog veel meer vragen staan centraal tijdens het Ontwikkeling Telt Festival. Samen met experts en mensen uit de praktijk gaan we in gesprek over goede voorbeelden, relevant onderzoek en het oplossen van knelpunten. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal.

Wanneer en waar

22 september (online). Meer informatie is te vinden op de website van het Ontwikkeling Telt! Festival.