Expertmeeting SER Arbo Informatieplatform Congres

De SER is van plan een Arbo Informatiepunt op te richten. Wat kan dit platform bijdragen en welke informatie zou het moeten bieden? Om op deze vraag een antwoord te krijgen organiseerde de SER een expertmeeting met deskundigen uit het veld. Aanwezig waren onder andere beleidsmedewerkers van brancheorganisaties, vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van behoeften vanuit het veld van arbo-deskundigen. Welke kansen en uitdagingen zijn er? Waar zitten knelpunten waar het SER Arbo Informatieplatform een oplossing kan bieden? Aan welke informatie is er behoefte? Op welke manier kan die worden aangeboden?

Voorbeelden en best practices

Onder leiding van Louise Gunning (voorzitter commissie Arbeidsomstandigheden) hadden de aanwezigen een levendige discussie over dit onderwerp. Justine Ruitenberg van de Inspectie SZW gaf een presentatie vanuit het perspectief van handhaving. Zij besloot met de belangrijke rol van preventie: gezond en veilig werken vanzelfsprekend maken. Anouk ten Arve van IZZ presenteerde een voorbeeld van een geslaagd arboproject in de zorgsector. Een voorbeeld dat ook in andere sectoren bruikbaar kan zijn. Ook vanuit de zaal droeg men tal van voorbeelden en best practices aan.

Interactie en uitwisseling

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat het SER Arbo Informatiepunt andere initiatieven moet aanvullen: een eigen plek moet vinden. Er liggen kansen in interactie: het Arboportaal van het ministerie van SZW richt zich uitsluitend op het zenden van informatie. Het zou goed zijn als er een plek is waar men terecht kan met vragen. Ook is er behoefte aan uitwisseling van informatie tussen branches: ”Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht.” Het platform zou daarin kunnen faciliteren: met een online tool of door het organiseren van bijeenkomsten.

Meer weten over arbeidsomstandigheden? Ga dan naar de themapagina Arbeidsomstandigheden. De SER organiseert ieder jaar verschillende congressen. In de agenda vindt u een overzicht van de komende SER-evenementen.