Evenement

Participatie in het Klimaatakkoord: tussen top-down en bottom-up

Voortgangsoverleg organiseert bijeenkomst over participatie

Participatie van de grond krijgen is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de meeste burgers is het Klimaatakkoord vooral iets dat vanuit Den Haag op hen af komt; terwijl bij de lokale concretisering participatie ook ruimte moet zijn voor eigen lokale wensen en voorkeuren.

Hoe zorg je dat deze top-down en bottom-up benaderingen elkaar vinden? “We moeten gaan aanbellen bij burgers”, zei Maarten van Poelgeest al, maar welk gesprek gaan we dan voeren?

Op vrijdag 3 april organiseert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een platformbijeenkomst over dit thema. Ik nodig u hier van harte voor uit.
De bijeenkomst gaat vooral over inzichten uit de praktijk,de wetenschap, dilemma’s en over goede voorbeelden. De aanbevelingen worden aangeboden aan het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.

Ik hoop u vrijdag 3 april te mogen verwelkomen.

Vriendelijke groet,

Ed Nijpels
Voorzitter Voorgangsoverleg Klimaatakkoord

Wanneer  :  Vrijdag 3 april
Waar  : Den Haag. SER. Bezuidenhoutseweg 60
Aanvang  : 10.00 uur
Eind  : 13.00 uur