Medezeggenschap door en met jongeren Evenement

Hoe kunnen organisaties meer jongeren betrekken bij de medezeggenschap? Jongeren krijgen graag de kans om mee te denken en invloed uit te oefenen. Hun ideeën zijn vaak vernieuwend of tenminste net even anders. Toch nemen ze nog maar mondjesmaat deel aan medezeggenschap. Wat is hieraan te doen?

Voor wie

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseert op 28 november 2019. Een congres met als thema Medezeggenschap door en met jongeren bij de SER in Den Haag. De CBM nodigt je uit om hierover mee te praten en oplossingen te bedenken samen met andere OR-leden.

Programma

Voorafgaand aan het congres organiseert de SER begin oktober ook een expertmeeting over het congresthema. Tijdens het congres op 28 november gaan we met de uitkomsten daarvan werken aan concrete oplossingen en ideeën om jongeren meer te betrekken bij medezeggenschap. Ook doe je mee aan een zgn. challenge, een escape room op locatie, waarin je als deelnemer wordt uitgedaagd om in een team opdrachten uit te werken over het congresthema. Dat betekent samen onder tijdsdruk uitdagingen rondom medezeggenschap oplossen. Een unieke ervaring!

Presentaties

Mogelijke oplossingsrichtingen en rol Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina 'Medezeggenschap en jongeren' of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.