Directie Sociale Zaken (DSZ)

Directeur: Arnold Devreese
E-mailformulier 

Secretaresse:  Lilian Mijnals 
Telefoon.: 070 - 3 499 727
E-mailformulier

De directie biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de voorbereiding van de advisering door de raad en zijn commissies over beleidsontwikkelingen op het gebied van:

  • arbeidsomstandigheden
  • arbeidsrecht
  • ondernemingsrecht en medezeggenschap
  • arbeidsmarkt en onderwijs
  • sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • pensioenen

De directie voert het secretariaat van een aantal vaste commissies die zijn belast met de voorbereiding van advisering door de raad, te weten de commissies Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap (AOM), Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV), Sociale Zekerheid (SZ) en de Pensioencommissie (PC).

Daarnaast wordt het secretariaat gevoerd van een aantal commissies die in de regel zelfstandig advies uitbrengen. Dit betreft de commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO) en de daaraan verbonden Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) alsmede de Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen (BPR).

De Pensioencommissie (PC) heeft, naast de voorbereiding van adviezen, als taak:

  • het volgen van ontwikkelingen op het terrein van de aanvullende pensioenen
  • het op grond hiervan initiëren van onderzoek
  • het begeleiden van onderzoek
  • het vervolgens verzorgen van onderzoeksrapportages

 

Arnold Devreese