Medezeggenschap en jongeren

In ondernemingsraden zitten weinig jongeren. Waarom zijn zij nog niet betrokken bij medezeggenschap? Er is namelijk zeker behoefte om jongeren via medezeggenschap invloed te geven op het reilen en zeilen van de organisatie.

Wil jij helpen jongeren meer te betrekken bij medezeggenschap?

Meld je dan aan voor het netwerk ‘Jong in de medezeggenschap’!

Weinig jongeren in medezeggenschap
Er zitten weinig jongeren in ondernemingsraden. Terwijl 36% van de mensen die werken jonger is dan 36 jaar, is nog geen 20% van de or-leden jong. Voor een frisse vernieuwende blik en goede besluiten is ook de stem van jongeren nodig. Daarom is het belangrijk dat we meer jongeren betrekken bij medezeggenschap.

De SER heeft als wettelijke taak de medezeggenschap in bedrijven en organisaties te bevorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met adviezen aan het kabinet, handige tools en handreikingen aan leden van ondernemingsraden en andere doelgroepen. Meer jongeren betrekken bij medezeggenschap vinden we heel belangrijk. Daarom starten we een (digitaal) netwerk van, voor en door jongeren.

Wie zoeken we?
We zoeken jongeren die met ons over actuele thema´s willen meedenken en daarover aanbevelingen doen aan ondernemingsraden, bestuurders, werkgevers of toezichthouders. We starten 1 juni 2020 een netwerk dat online vier keer bij elkaar komt. Als eerste gaat het netwerk in juni aan de slag met de thema`s ‘flexwerk met onzekere arbeidsvoorwaarden’ en ‘werkstress’. Voorwaarde voor deelname is dat je bekend bent met medezeggenschap/de ondernemingsraad, jonger bent dan 36 jaar en graag meedenkt. Als je al actief bent in een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of als professional te maken hebt met medezeggenschap, is dat prima. Het hoeft niet.

Wat bieden we jou?
Voor jou is het een mooie kans om bij te dragen aan thema’s binnen de medezeggenschap, jongeren meer invloed te geven in organisaties, je netwerk uit te breiden en kennis en ervaring uit te wisselen. De SER ondersteunt het netwerk. In de eerste bijeenkomst hoor je meer over het thema en hoe je samen met andere deelnemers zorgt voor goede aanbevelingen.

Meld je aan!
Aanmelden voor het netwerk is mogelijk tot 15 mei 2020 via dit e-mailadres: jong@ser.nl. Het aantal plekken is beperkt, dus meld je snel aan. Je krijgt uiterlijk 25 mei bericht of je kan deelnemen.
Kun je niet nu in juni deelnemen aan het project, maar heb je wel interesse? Laat het ons weten!

 Jong(eren) denken en doen in medezeggenschap

Hoe krijgen jongeren interesse in medezeggenschap? En hoe stimuleer je verbinding in medezeggenschap tussen generaties? Kortom, hoe maak je medezeggenschap aantrekkelijker voor jongeren en ‘jong denkenden’? Want medezeggenschap zou moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en arbeidsverhoudingen en bij diversiteit en behoeften van medewerkers. De vraag is wat mogelijke oplossingen en kansen zijn en wie daarbij een rol kan spelen. Op zoek naar informatie? Download de volgende bronnen en documenten.

Enquêtes over medezeggenschap en jongeren

Medezeggenschap daagt medewerkers uit actief mee te denken bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Zij kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken. In veel organisaties zijn jongeren in medezeggenschap ondervertegenwoordigd. De SER hield in 2019 een enquete onder ondernemingsraden en jongeren zelf om op te halen wat de motieven van jongeren zijn om wel of juist niet te participeren in medezeggenschap. Hieronder een overzicht van de resultaten.

Expertbijeenkomst Medezeggenschap en jongeren

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseerde in oktober 2019 een expertbijeenkomst ‘Jongeren en medezeggenschap’. Meer weten? Hieronder leest u wat de uitkomsten waren.

Beeldverslagen Expertbijeenkomst MZ en jongeren
Beeldverslag expertbijeenkost Medezeggenschap en jongeren 4 oktober 2019 Expertbijeenkost Medezeggenschap en jongeren 4 oktober 2019

Oplossingsrichtingen en rol CBM

Praatplaat’ over oplossingsrichtingen en rol CBM
Mogelijke oplossingsrichtingen en rol Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

CBM-congres Medezeggenschap door en met jongeren

De CBM organiseerde op 28 november 2019 een congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ bij de SER in Den Haag. De CBM schetste en toetste enkele oplossingsrichtingen. Samen met OR-leden, jongeren en andere stakeholders zijn oplossingen bedacht voor het betrekken van jongeren. Met een aantal daarvan konden deelnemers aan de slag in de workshops.