SER-advies

Advies Snel en toegankelijk geschillen oplossen

Voor consumenten en ondernemers is een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting cruciaal. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn.

De overheid draagt voor het gehele stelsel een systeemverantwoordelijkheid. Hoewel (nog) niet expliciet genoemd in de Grondwet is
het recht op toegang tot de rechter wel een fundamenteel recht, waarvoor de overheid de verantwoordelijkheid draagt. Van die toegang tot de rechter – maar ook tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting - is volgens de SER/CCA nog onvoldoende sprake.

Knelpunten en oplossingsrichtingen

Tegen die achtergrond wil de Commissie Consumentenaangelegenheden van de SER (SER/CCA) de aandacht van minister Van der Steur vragen voor een aantal knelpunten én goede oplossingsrichtingen. Deze worden (aan)gedragen door de organisaties van consumenten, de organisaties van ondernemers en de onafhankelijke leden die in de SER/CCA vertegenwoordigd zijn.