SERmagazine

Jubileumcolumn Mariëtte Hamer: ‘Meer dan ooit behoefte aan draagvlak’

In het 70-jarig bestaan van de SER is de samenleving enorm veranderd. Het voortbestaan van de SER is nooit vanzelfsprekend geworden, zegt voorzitter Mariëtte Hamer. Maar er is alle reden om te blijven ‘polderen’. De politiek heeft meer dan ooit behoefte aan draagvlak.

Zaten we tijdens de oprichting van de SER nog midden in de verzuiling, nu is de samenleving in veel opzichten geïndividualiseerd. Het politieke landschap is constant in beweging. Ook het economisch perspectief is veranderd: we zijn op weg naar een digitale en circulaire economie.

We betrekken waar mogelijk de brede samenleving

De SER is met die veranderingen meegegaan. Sterker: de SER houdt zich juist met die veranderingen bezig. De samenstelling van de SER als zodanig is gelijk gebleven, maar de deuren en ramen zijn wijd opengezet voor vele maatschappelijke organisaties en betrokkenen. Via het jongerenplatform zijn ook de jongerenorganisaties hecht aangesloten. Waar mogelijk wordt dus de brede samenleving in het adviesproces betrokken.

Lees door onder de foto

Jubileumcolumn Mariëtte Hamer: ‘Meer dan ooit behoefte aan draagvlak’
© Angeline Swinkels

Als we niet uitkijken, nemen tegenstellingen toe

Het belang van die verbreding is groot, want we staan voor complexe vraagstukken, zowel in Nederland, als in Europa en wereldwijd. De coronacrisis heeft dat nog duidelijker gemaakt. Als we niet uitkijken, nemen de tegenstellingen toe. Tussen arbeid en kapitaal, arm en rijk, jongeren en ouderen, economie en natuur en tussen de korte en de lange termijn. Daarom zet de SER zich ervoor in om de samenleving bij elkaar te houden en tegenstellingen te overbruggen.

De politiek heeft meer dan ooit behoefte aan draagvlak

“Geen politieke democratie zonder maatschappelijke democratie”, zegt Herman Tjeenk Willink, minister van staat, in het interview verderop in dit nummer. De politiek heeft meer dan ooit behoefte aan draagvlak voor keuzes en beleid in de samenleving. Zeker als het om grote systeem-veranderingen gaat. Daaraan levert de SER een belangrijke bijdrage.

Telkens weer heeft de SER zijn bestaansrecht moeten bewijzen

Buitenlanders verbazen zich er vaak over hoe Nederland er al polderend in slaagt compromissen te sluiten tussen wat soms onverenigbaar lijkt. In eigen land worden het nut en de legitimiteit van het sociaal overleg nog wel eens betwist. Het voortbestaan van de SER is dan ook nooit vanzelfsprekend geworden; telkens weer heeft de SER zijn bestaansrecht moeten bewijzen. Misschien is dat wel het geheim achter de vitaliteit van de SER.


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.


Alle reden om te blijven ‘polderen’

Er is alle reden voor de SER om te blijven ‘polderen’. Onder het motto: ‘Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog’ blijven we ons inzetten voor een sterke, duurzame economie waarin zo veel mogelijk mensen aan het werk zijn en de inkomens redelijk verdeeld zijn. Een samenleving waarin iedereen meetelt en zich kan blijven ontwikkelen. De blik gericht naar de toekomst: een duurzame, inclusieve samenleving.

Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad


Jubileum webinar op 1 oktober!

Op donderdagmiddag 1 oktober vond het jubileum webinar van de Sociaal-Economische Raad plaats: 70 jaar SER, Verbinding in samenleving. Een online congres, gratis toegankelijk voor iedereen. Met spraakmakende sprekers en volop interactie met de deelnemers.

Bekijk ons jubileum webinar terug.

Onder leiding van presentatrice Nadia Moussaid besprak SER-voorzitter Mariëtte Hamer samen met minister Wouter Koolmees en andere vooraanstaande gasten de rol van de SER en de overlegeconomie in een sterk veranderende samenleving. Met als eregast Koningin Máxima.