SER-advies

Advies Governance van het energie- en klimaatbeleid

Het Klimaatakkoord van Parijs biedt een ambitieus langetermijnperspectief voor energie- en klimaatbeleid in Europa.
Het nieuwe kabinet staat voor de opgave om dit langetermijnperspectief te vertalen naar het Nederlandse energie- en klimaatbeleid.

In een briefadvies reikt de Sociaal-Economische Raad uitgangspunten en bouwstenen aan voor de inrichting van dit beleid.