SERmagazine

FNV-voorzitter Han Busker: een bruggenbouwer en vechter

De nieuwe FNV-voorzitter Han Busker (56) gaat zich inzetten voor meer echte banen. Ook gaat hij de strijd aan tegen armoede onder kinderen. En hij wil een fatsoenlijke oudedagsvoorziening voor mensen met zware beroepen. Busker is een bruggenbouwer, maar als het nodig is, gaat hij het gevecht niet uit de weg.
Elke van Riel

Zijn Twitter-profiel meldt: ‘Ik sta voor samen sterk, koopkracht en echte banen: mensen willen collega’s zijn en geen concurrenten’. Op 10 maart koos het ledenparlement van de FNV Han Busker voor de komende vier jaar als voorzitter. Hij zat al in het algemeen bestuur van de FNV. Busker speelde een bemiddelende rol tijdens de interne ruzies over de verhoging van de pensioenleeftijd.

Net als zijn voorganger Ton Heerts is Busker oudmarechaussee. De nieuwe FNV-voorman werd al op z’n twintigste lid van de FNV. Een vakbondsman in hart en nieren dus, die graag het woord ‘samen’ gebruikt.

Hoe waren uw eerste weken als FNV-voorzitter?

‘Er gebeurt gelijk veel. Meteen na mijn verkiezing tot FNV-voorzitter hebben de Tweede Kamerverkiezingen een toch wel uitdagende uitkomst opgeleverd. Maar ik zie ook dat we met leden successen kunnen vieren: waar stakingen zijn geweest, behalen we goede resultaten. Ik ben niet in de rustigste periode ingestapt, maar krijg er wel direct de goede Schwung en noodzakelijk energie van.’

Uw collega-bestuurders vroegen u of u zich beschikbaar wilde stellen als voorzitter. Wat gaf de doorslag?

‘Dat dit een mooie kans is om duidelijk te maken dat we veel kunnen bereiken als we samen optrekken. Daar geloof ik sterk in. Juist op deze positie kan ik daar stevig aandacht voor vragen.’

Wat staat er bovenaan uw prioriteitenlijstje?

‘Op het gevaar af dat ik iets noem waardoor andere dingen minder relevant lijken: meer echte banen. De doorgeschoten flexibilisering moet gestopt worden. Verder willen we het inkomen voor de minima verhogen. En we blijven hameren op de noodzaak om te durven investeren in publieke taken zoals zorg, onderwijs en veiligheid.’

De FNV hoopte voor de verkiezingen op een sociaal kabinet met een positieve agenda. Wat hoopt u nu?

Lacht: ‘Daar hoop ik nog steeds op. Wat mij betreft kunnen de partijen die nu aan zet zijn ook sociaal beleid maken. Daar zullen we hen in ieder geval op aanspreken, ook omdat dit van cruciaal belang is voor draagvlak in de samenleving. Feit is dat een aantal politieke partijen die qua programma dichtbij ons staan, het niet heel goed gedaan heeft. Ik weet niet precies wat daarvan de oorzaak is, maar wij vinden dat wij een inhoudelijk goede agenda hebben en daar gaan we dus gewoon mee door.’

Als het nodig is, zet ik ergens mijn tanden in en gaan we vechten

U pleitte er onlangs voor om de fiscale voordelen voor zzp’ers af te schaffen. Dat ligt toch supergevoelig?

‘In het interview in het Financieele Dagblad stond niet het hele verhaal. Laat één ding volstrekt helder zijn: wij gaan niet akkoord met maatregelen die de inkomenspositie van onze achterban en dus ook van zzp’ers aantasten. We willen juist dat de tarieven van zzp’ers omhoog gaan, want dat zorgt voor een gelijk speelveld. Dat is belangrijk in de brede context van tijdelijke contracten, uitzendkrachten en payrollers. Daarom willen wij dat flexibel werk iets duurder is dan vast werk. Dat is ook logisch, want je koopt daarmee iets extra’s, namelijk flexibiliteit.’

We leven in een mooi en welvarend land, maar hebben bepaalde zaken nog steeds niet goed geregeld

Als FNV-voorzitter gaat u deel uitmaken van de SER.Wat wilt u binnen de SER bereiken?

‘We moeten samen met werkgevers de race naar beneden stoppen en een einde maken aan de oneerlijke concurrentie op arbeidskosten. De SER is daarvoor een uitgelezen platform. Misschien is het resultaat dat we bereiken niet steeds wat ik als ideaal voor ogen heb, maar als partijen samen aan tafel zitten, moet je water bij de wijn kunnen doen. Ik vind het belangrijk om draagvlak te krijgen voor wat binnen de SER wordt afgesproken.’

Het aantal FNV-leden loopt terug en de achterban vergrijst. Hoe ziet u de toekomst van de FNV?

‘Hartstikke positief. Uit recent onderzoek van het SCP blijkt dat 60 procent van de Nederlandse samenleving de vakbonden nog buitengewoon relevant vindt. We zien steeds meer actieve leden en met onze jongerenbeweging Young & United weten we ook weer jongere leden naar ons toe te trekken.’

U wordt getypeerd als ‘fatsoenlijk, zachtaardig, betrouwbaar en een geestige bruggenbouwer’. Moet de FNV-voorman niet vooral een vechter zijn?

‘Ja, dat hoort er wel degelijk bij. Ik vind het allemaal mooie typeringen, maar ik kan ook een vechter zijn. Misschien is dat niet de kant van mij die als eerste bij mensen opkomt, maar als het nodig is, laat ik niet snel los. Dan zet ik ergens mijn tanden in en gaan we vechten. Toen ik voorzitter van de politiebond was, hebben we in 2015 bijna een jaar lang keihard actie gevoerd, de langste politieacties ooit.’

Wat drijft u eigenlijk om dit werk te doen?

‘Dat we in zo’n mooi en welvarend land wonen, maar bepaalde zaken gewoon nog steeds niet goed geregeld hebben. Zo leven bijna 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Dat kán niet in een land als Nederland. Wat mij ook drijft, is dat wij bouwvakkers en andere mensen met zware beroepen die in ploegendienst werken of al op hun zestiende zijn begonnen, veel te lang laten doorwerken. We vragen veel van werknemers, maar je mag ook wat teruggeven in de vorm van een fatsoenlijke oudedagvoorziening, goede zorg, goed onderwijs, meer zekerheid.


60% van de Nederlandse samenleving vindt de vakbonden nog buitengewoon relevant

Ik voel me niet thuis bij de ieder voor zich-mentaliteit. Mijn vader was militair en heeft altijd erg gehamerd op: samen sta je sterk en alleen kun je het verschil niet maken. Daar ben ik mee overgoten, kun je wel zeggen. Op het voetbalveld was ik ook altijd een teamspeler, geen spits die individueel bezig was om een doelpuntje te maken.’

Voetbalt u nog?

‘Tot voor kort, maar helaas moest ik daarmee stoppen door m’n volle agenda en wat slijtage. Ik ben wel een enorme voetbalfan. Boeken lezen komt er alleen van in de vakantie, dan lees ik graag over geschiedenis. Mijn grote passies zijn skiën, de bergen, buiten zijn en mijn gezin.’


Wie is Han Busker?

Han Busker (1960, Enschede) werd na de mavo algemeen opsporingsambtenaar bij de marechaussee. Hij stapte in 1986 over naar de gemeentepolitie in Amsterdam en in 1992 naar de marechaussee op Schiphol. Van 2000 tot 2008 was hij voorzitter van Marechausseevereniging Marver en van 2004 tot 2008 vicevoorzitter van AFMP (vakbond voor defensiepersoneel). Ook was hij bestuurslid van EuroMil (koepelorganisatie van Europese militaire vakbonden) en penningmeester bij EuroCop (koepelorganisatie van Europese Politie vakbonden). Vanaf 2008 was hij acht jaar voorzitter van de NPB, de Nederlandse Politiebond. Busker werd in 2012 lid van het algemeen bestuur van de FNV en in maart 2016 lid van het dagelijks bestuur met de portefeuilles zorg en pensioenen. Hij is getrouwd en heeft twee zoons.

 


SERmagazine april 2017