SER-advies

Advies TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership

Handelsverdragen waren tot voor kort vooral voer voor specialisten. De onderhandelingen tussen de EU en de VS over TTIP leiden echter tot een breed maatschappelijk debat.
Mensen maken zich zorgen over onder meer de veiligheid van hun voedsel, over ondermijning van democratische besluitvorming en over verlies van banen.

Advies TTIP

Dit advies bespreekt deze zorgen én de waarborgen die in een definitief handelsverdrag moeten komen voor de bescherming van publieke belangen. Het wil daarmee een bijdrage leveren aan een goed geïnformeerd maatschappelijk debat over TTIP en aan de zoektocht naar de juiste balans tussen het bevorderen van internationale handel en het beschermen van publieke belangen.