Duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Hoe? Zo! : programma

Programma Duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt Hoe? Zo!
SER-gebouw, 19 juni 2012

Een initiatief van en georganiseerd door Kroon op het Werk en de SER

15.30 ontvangst
16.00

opening door middagvoorzitter Yvonne Zonderop

Welkomstwoord door Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER

Van arbeid en gezondheid naar duurzame inzetbaarheid? Werkgevers op de barricaden!
Resultaten uit recent TNO/SEO-onderzoek
Irene Houtman, senior onderzoeker TNO

Duurzame inzetbaarheid, van wens naar werkelijkheid
door Aukje Nauta, (plv) Kroonlid SER

Rondetafelgesprekken - per thema wisselen de tafeldeelnemers hun ervaringen, dilemma’s en oplossingen uit.
U kunt aan één van deze gesprekstafels deelnemen.

 • Tafel 1: Wat kan de sectororganisatie voor mij betekenen bij het duurzaam inzetbaar houden van mijn medewerkers?(
  o.l.v. Rien Smit (FME-CWM), m.m.v. Dick Kraaijenbrink (Mobilis)
   
 • Tafel 2: Mijn regio en bedrijven in de buurt zijn noodzakelijk voor het duurzaam inzetbaar houden van mijn medewerkers.
  o.l.v. Rob Slagmolen (VNO-NCW/MKB Nederland), m.m.v. Ernest Fernand (Securitas)
   
 • Tafel 3: Welke rol speelt de hoofdvestiging in het duurzaam inzetbaar houden van mijn medewerkers?
  o.l.v. Arjen Verhoeff (AWVN), m.m.v. Maarten Jan Stam (InHealth) en Derk de Kok ( ProRail)
   
 • Tafel 4: Regelgeving en toezicht zijn behulpzaam bij het duurzamer maken van mijn organisatie, de rol van de overheid en inspectie SZW.
  o.l.v. Wim van Veelen (FNV), m.m.v. Irene Houtman (TNO)
   
 • Tafel 5: Hoe kunnen verzekeraars mij helpen bij het duurzamer maken van mijn organisatie?
  o.l.v. Sonja Baljeu (CNV), m.m.v. Raymond Zuidwijk (Tap Taxi)
   
 • Tafel 6: Wat levert de aanpak van werkdruk mij op?
  o.l.v. Martine Breedveld (MVO Nederland), m.m.v. Yolanda Valstar (Ernst&Young)
   
 • Tafel 7: Draagt een visie op veiligheid bij aan mijn bedrijfsresultaat?
  o.l.v. Gerard Zwetsloot (TNO), m.m.v. Ton Jeen (ExxonMobil)
   
 • Tafel 8: Levert een agressie- en geweldaanpak mij iets op?
  o.l.v. Seth van den Bossche (TNO), m.m.v. Esther vd Kamp en Janny Dierkx (Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Utrecht)
   
 • Tafel 9: Wat is het rendement van duurzame inzetbaarheid gericht op ouderen?
  (o.l.v. Annet de Lange (Radboud Universiteit Nijmegen), m.m.v. Ludi Nagel (Hema Banketbakkerijen)
   
 • Tafel 10: Wat levert een vitaliteits- en gezondheidsbeleid mij op? 
  o.l.v. Lex Burdorf (Erasmus MC), m.m.v. Joep Mooren (Zorg aan Zet)

Hoe verder? Terugkoppeling van de tafelgesprekken en discussie met het panel
m.m.v. Joke Storm (voorzitter Kroon op het werk), Maurice Limmen (bestuurder CNV), Rob Slagmolen (VNO-NCW/MKB Nederland) en Wim van Veelen (adviseur FNV)

Samenvatting en afsluiting door Yvonne Zonderop

18.30  Napraten en netwerken bij een aangekleed buffet