Search the Internet site
Home | Dibenzyltolueen, isomeren

Dibenzyltolueen, isomeren

How to interpret the web page


REACH Regulations/DNEL
01-06-2007
3,5 milligram per kubieke meter Inhalation, systemic effects Long-term exposure
European Chemicals Agency
Regulation (EC) No 1907/2006
Deze waarde geldt ook voor de stoffen met casnrs. 26898-17-9 en 29589-57-9. Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.