Publicaties Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR

22 mei 2017

Uitgangspunten goede medezeggenschap

20 maart 2017

Bereik uw doel met betrokken medewerkers

20 maart 2017

Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

20 februari 2017

Werkprogramma CBM 2017

31 januari 2017

Enquête omgaan met conflicten over medezeggenschap

19 december 2016

Richtbedragen scholing en vorming 2017

24 oktober 2016

Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden

5 oktober 2016

Werkprogramma CBM 2016

28 december 2015

Werknemers en insolventie

14 december 2015

Leidraad personeelsvertegenwoordiging

20 oktober 2015

Richtbedragen scholing en vorming 2016

19 oktober 2015

Voorbeeldreglement ondernemingsraden

16 juni 2015

Werkprogramma CBM 2015

26 december 2014

Taken en taakopvatting CBM

26 december 2014

Aanbeveling OR en geheimhouding

27 oktober 2014

SER-richtbedragen scholing en vorming ondernemingsraadleden 2015

17 oktober 2014

Ontwikkelingen gebruik OR-scholingsfaciliteiten

22 juli 2014

Inzicht OR in zeggenschapsverhoudingen in een multinationale onderneming

4 juli 2014

Voorlichtingsdocument over wijziging in artikel 31 WOR (informatieverplichtingen voor internationale concerns)

27 juni 2014

Advies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen

20 juni 2014

Discriminatie op de arbeidsmarkt - voorbeelden aanpak discriminatie

16 mei 2014

Advies Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid

17 april 2014

Vacatures en samenstelling OR: Hoe krijgen we de OR vol?

21 maart 2014

Ondernemingsraad en achterban

21 maart 2014

In de ondernemingsraad? Organiseer je draagvlak!

1 februari 2014

Conflict tussen OR en bestuurder? Vraag om bemiddeling bij de bedrijfscommissie!

1 februari 2014

Taken en werkprogramma CBM 2014

23 januari 2014

Commissie Bevordering Medezeggenschap over wijziging WOR

30 oktober 2013

Richtbedragen scholing en vorming ondernemingsraadleden 2014

24 oktober 2013

De Commissie Bevordering Medezeggenschap in het kort

5 september 2013

Taken en werkprogramma CBM 2013

21 december 2012

Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden

21 december 2012

SER-Richtbedragen scholing en vorming ondernemingsraadleden 2013

19 oktober 2012

Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21e eeuw

1 juni 2012

Medezeggenschap en (I)MVO

28 oktober 2011

Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad

4 mei 2011

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden met toelichting en bijlagen

1 februari 2010

Leidraad personeelsvertegenwoordiging

1 februari 2010

De bedrijfscommissies: een nieuwe opzet

25 september 2009

Consultatief overleg over medezeggenschap

3 juli 2009

Leidraad personeelsvertegenwoordiging

1 juli 1998