Marijke Baan – Groepsleider bij de SER-bibliotheek

“Klanten verwachten voortdurend meer, en terecht”


Je kunt zeggen dat de SER-bibliotheek brandstof levert voor het denkwerk van de SER. Bij de voorbereiding en het schrijven van adviezen maken de beleidsmedewerkers altijd dankbaar gebruik van materiaal dat wij aanleveren. Dat kunnen titels uit de collectie zijn, maar ook artikelen of rapporten die we boven water hebben gehaald. Googelen is bij ons beslist een werkwoord. We merken dat de collega’s in het gebouw ons werk echt waarderen, en dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Voor mij is de interactie met collega’s de kick van het werk.

Naast beheerder van de bibliotheek zijn we ook beheerder van de website en het intranet. Met de groei van de SER-site is dat een behoorlijke uitdaging. We hebben niet alleen te maken met een groeiende website, maar ook met steeds hoger eisen. Klanten verwachten voortdurend meer, en terecht. Het betekent voor mijzelf en mijn directe collega’s dat we voortdurend alert moeten blijven. Alleen zo kunnen we leveren wat de klant vraagt.

Toen ik als documentalist bij de SER binnenkwam, viel me het me niet meteen op, maar later heb ik er echt van geprofiteerd: de goede opleidingsmogelijkheden bij de SER. Dat begon met verschillende cursussen om mijn vakkennis op peil te houden. En later is daar een cursus Beginnend Leiderschap bij gekomen, toen ze een leidinggevende zochten. Ik heb het aan den lijve ondervonden dat je bij de SER aan je eigen ontwikkeling kunt werken. Ik roep dan ook tegen iedereen die het hier maar horen wil: grijp de kansen die er zijn, anders sta je stil.

Naast mijn werk ben ik lid van de Ondernemingsraad. Gewoon omdat ik het belangrijk vind dat mensen het in de organisatie naar hun zin hebben. Want als dat het geval is, functioneert de organisatie ook beter, en daar hebben we allemaal baat bij. Ik vind het OR-werk ook erg leuk om te doen, én vooral leerzaam.

De SER heeft een programma lopen waarbij medewerkers een dagje kunnen meelopen met hun collega’s op andere afdelingen. Ik vind dat een goed initiatief. Zo leer je meer over het werk van je collega’s, en snap je beter hoeveel tijd en moeite er in een bepaalde klus gaan zitten. En omgekeerd zien de collega´s wat een werk wij in de dagelijkse Nieuwsselectie steken… om maar iets te noemen.

Marijke Baan