Hans van der Meer – Beleidsmedewerker Sociale Zaken

“De SER houdt je jong”


Als beleidsmedewerker van de SER moet je ervan houden om steeds andere dingen te doen. Dat betekent: in korte tijd veel informatie verwerken, de grote onderwerpen niet uit het oog verliezen én voor nieuwe projecten jezelf heel gedetailleerde informatie eigen maken. Kortom: het moet snel en heel uitgebreid. En dat kan ook niet anders, want in de politiek en het maatschappelijke middenveld hebben we heel kritische klanten.

De afgelopen jaren ben ik me gaan specialiseren op Pensioenen. Een razend interessant, actueel en breed onderwerp. Dan moet je wel snel kunnen schakelen. Het ene moment belt iemand over de regels rond de verkiezing van de leden van de deelnemersraad van de pensioenfondsen. Het volgende moment ben je bezig met de arbeidsparticipatie van vrouwen of de slaagkansen van allochtone jongeren. Als vijftigplusser kan ik zeggen: de SER houdt je jong!

Uiteraard volg ik de ontwikkelingen op gebied van pensioenen op de voet. Daardoor ben ik een vraagbaak voor collega’s, en werk ik mee aan adviezen over arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Ook buiten de SER kan ik mijn kennis kwijt. Zo doe ik af en toe wat werk voor de Stichting van de Arbeid.
Na ruim 25 jaar zit ik hier nog steeds op mijn plek. Mijn werk is nog even uitdagend en afwisselend als altijd. Ik blijf graag nog even.

De SER is een platte organisatie en dat maakt dat eigenlijk alles bespreekbaar is. Uit ervaring weet ik dat de OR van de SER vrij kan opereren. Discussies met bestuur en management hebben nog nooit geleid tot onwerkbare situaties. Natuurlijk, er is wel eens ruzie, ook in het Huis van de overlegeconomie. Maar we komen er altijd uit.

De medewerkers van de SER vallen onder een aparte cao van de PBO, de publieke bedrijfsorganisatie. Over de arbeidsvoorwaarden hebben we niet te klagen. Maar we moeten er wel voor blijven zorgen dat die voorwaarden actueel en concurrerend blijven.

Hans van der Meer